Blog

Obecnie najnowocześniejszą metodą uzupełnienia braków w uzębieniu są implanty.

Ten sposób leczenia zapewnia nie tylko komfort użytkowania i odzyskanie pewności siebie, ale przede wszystkim sprawia, że implant w pełni zastępuje nasz naturalny ząb, przejmując wszystkie jego funkcje. Jednak leczenie implantologiczne wiąże się z różnego rodzaju kryteriami, które musi spełniać potencjalny pacjent. Jednym z takich wymagań są odpowiednie warunki kostne, czyli odpowiednia grubość tkanki kostnej. Proces jej zaniku rozpoczyna się po usunięciu zęba, więc po kilku latach jej ilość może nie być wystarczająca by zagnieździć w niej implant. Nie oznacza to jednak końca przygody z implantologią. Nowoczesna stomatologia znalazła na to sposób, a mianowicie zabieg augmentacji kości, czy inaczej odbudowy kości. Odbudowa kości polega na wytworzeniu nowej tkanki kostnej w sposób kontrolowany przez implantologa. Aby przeprowadzić odbudowę kości, niezbędny jest materiał umieszczany w miejscu wszczepu implantu. Pobierany jest on od pacjenta, zazwyczaj z okolicy znajdującej się blisko miejsca augmentacji - ze względu na znaczne skrócenie czasu zabiegu, oraz ilości podawanego znieczulenia. Dodatkowo pacjenci zdecydowanie rzadziej zgłaszają dolegliwości pozabiegowe, aniżeli w przypadku zewnętrznych miejsc pobrania tkanki.

Podczas tego typu zabiegów niezbędna jest odpowiednia diagnostyka radiologiczna. W Astra Dent wykonać można zarówno zdjęcia pantomograficzne, jak i tomografię komputerową. Przy odbudowie kości najważniejszy jest ten drugi typ badań, ze względu na dokładność wyników i możliwość wizualizacji 3D. Dzięki tomografii komputerowej możliwa jest ocena struktury kostnej, na czym opiera się zaplanowanie całego zabiegu, który dostosowany jest do konkretnego pacjenta. I tak w zależności od indywidualnych potrzeb stosowane są trzy główne metody: sterowana regeneracja kości, podniesienie dna zatoki szczękowej, oraz rozszczepienie wyrostka zębodołowego. Zacznijmy więc od sterowanej regeneracji kości - w skrócie GBR (Guided Bone Regeneration). Aby stworzyć optymalne warunki do powstania kości u pacjenta, stosuje się różne elementy w celu uzyskania pożądanego efektu. Jednym z ważniejszych jest otrzymanie stabilnej przestrzeni oraz szkieletu, w obrębie których powstanie przyszła kość. Dodatkowo stosowane są środki mające zwiększyć ilość kości w danej okolicy. Kolejną omawianą metodą jest podniesienie dna zatoki szczękowej – SLO (Sinus Lift) otwarty lub zamknięty. Metoda otwarta stosowana jest w przypadkach wymagających dużej odbudowy kości w zatoce szczękowej. Jeśli nie ma takiej potrzeby, stosujemy zabieg zamknięty. Używamy wtedy odpowiednich instrumentów, które w niewielkim stopniu ingerują w zatokę. Przy metodzie zamkniętej znacznie bardziej liczy się wyczucie chirurga – nie ma odpowiedniej kontroli nad tym jak głęboko instrument wchodzi do zatoki.

Ostatnią z technik odbudowy kości jest rozszczep wyrostka zębodołowego. Stosuje się ją w momencie gdy wyrostek jest zbyt wąski i nie można umieścić w nim implantu. W takich sytuacjach przeprowadza się rozszczep wyrostka, uzyskując przestrzeń w której znajdzie się implant, a także zbite blaszki kostne, które będą ten implant otaczać i utrzymywać. W każdej z tych metod odbudowy kości stosuje się znieczulenie miejscowe - w przypadku wizyty w Astra Dent, pacjentom podawane jest znieczulenie komputerowe, zapewniające precyzję i znacznie niwelujące nieprzyjemne odczucia, na przykład rozpieranie tkanek podczas podawania znieczulenia. Jeśli tylko istnieją odpowiednie warunki kostne, zabieg można przeprowadzić na jednej wizycie, a nawet połączyć kilka zabiegów ze sobą. Jednak jest to sprawa indywidualna i dopiero po konsultacji z lekarzem oraz tomografii komputerowej można ocenić w której grupie znajduje się pacjent. Dlatego też wybór danej metody należy do chirurga, który bierze pod uwagę wiele elementów. Jednym z najważniejszych jest przyszła estetyka pracy, przewidywalność zabiegów, zmniejszenie obciążenia pacjenta i własne doświadczenia w danym typie odbudowy.